Class Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Libmemcached

extends abstract class Phalcon\Mvc\Model\MetaData

implements Phalcon\Mvc\Model\MetaDataInterface, Phalcon\Di\InjectionAwareInterface

GitHub üzerindeki kaynak

Stores model meta-data in the Memcache.

By default meta-data is stored for 48 hours (172800 seconds)

<?php

$metaData = new Phalcon\Mvc\Model\Metadata\Libmemcached(
  [
    "servers" => [
      [
        "host"  => "localhost",
        "port"  => 11211,
        "weight" => 1,
      ],
    ],
    "client" => [
      Memcached::OPT_HASH    => Memcached::HASH_MD5,
      Memcached::OPT_PREFIX_KEY => "prefix.",
    ],
    "lifetime" => 3600,
    "prefix"  => "my_",
  ]
);

Constants

integer MODELS_ATTRIBUTES

integer MODELS_PRIMARY_KEY

integer MODELS_NON_PRIMARY_KEY

integer MODELS_NOT_NULL

integer MODELS_DATA_TYPES

integer MODELS_DATA_TYPES_NUMERIC

integer MODELS_DATE_AT

integer MODELS_DATE_IN

integer MODELS_IDENTITY_COLUMN

integer MODELS_DATA_TYPES_BIND

integer MODELS_AUTOMATIC_DEFAULT_INSERT

integer MODELS_AUTOMATIC_DEFAULT_UPDATE

integer MODELS_DEFAULT_VALUES

integer MODELS_EMPTY_STRING_VALUES

integer MODELS_COLUMN_MAP

integer MODELS_REVERSE_COLUMN_MAP

Methods

public __construct ([array $options])

Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Libmemcached constructor

public read (mixed $key)

Reads metadata from Memcache

public write (mixed $key, mixed $data)

Writes the metadata to Memcache

public reset ()

Flush Memcache data and resets internal meta-data in order to regenerate it

final protected _initialize (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, mixed $key, mixed $table, mixed $schema) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Initialize the metadata for certain table

public setDI (Phalcon\DiInterface $dependencyInjector) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Sets the DependencyInjector container

public getDI () inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

DependencyInjector kutusunu döndürür

public setStrategy (Phalcon\Mvc\Model\MetaData\StrategyInterface $strategy) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Set the meta-data extraction strategy

public getStrategy () inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Meta-veriyi elde edebilmek için bir strateji döndürün

final public readMetaData (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Reads the complete meta-data for certain model

<?php

print_r(
  $metaData->readMetaData(
    new Robots()
  )
);

final public readMetaDataIndex (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, mixed $index) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Belirli bir modele yönelik meta-verileri okur

<?php

print_r(
  $metaData->readMetaDataIndex(
    new Robots(),
    0
  )
);

final public writeMetaDataIndex (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, mixed $index, mixed $data) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Writes meta-data for certain model using a MODEL_* constant

<?php

print_r(
  $metaData->writeMetaDataIndex(
    new Robots(),
    MetaData::MODELS_REVERSE_COLUMN_MAP,
    [
      "leName" => "name",
    ]
  )
);

final public readColumnMap (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Belli bir modele yönelik sıralı yada ters haldeki sütun haritasını okur

<?php

print_r(
  $metaData->readColumnMap(
    new Robots()
  )
);

final public readColumnMapIndex (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, mixed $index) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

MODEL_ * sabitini kullanması sayesinde belirli model için sütun haritası bilgilerini okuyabilir

<?php

print_r(
  $metaData->readColumnMapIndex(
    new Robots(),
    MetaData::MODELS_REVERSE_COLUMN_MAP
  )
);

public getAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Tablo nitelik isimlerini (alanları) döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getAttributes(
    new Robots()
  )
);

public getPrimaryKeyAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Birincil anahtara ait olan alanlardan meydana gelen bir dizi döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getPrimaryKeyAttributes(
    new Robots()
  )
);

public getNonPrimaryKeyAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns an array of fields which are not part of the primary key

<?php

print_r(
  $metaData->getNonPrimaryKeyAttributes(
    new Robots()
  )
);

public getNotNullAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns an array of not null attributes

<?php

print_r(
  $metaData->getNotNullAttributes(
    new Robots()
  )
);

public getDataTypes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns attributes and their data types

<?php

print_r(
  $metaData->getDataTypes(
    new Robots()
  )
);

public getDataTypesNumeric (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns attributes which types are numerical

<?php

print_r(
  $metaData->getDataTypesNumeric(
    new Robots()
  )
);

public string getIdentityField (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns the name of identity field (if one is present)

<?php

print_r(
  $metaData->getIdentityField(
    new Robots()
  )
);

public getBindTypes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Öz nitelikleri ve bunlara ait bağlı veri çeşitlerini döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getBindTypes(
    new Robots()
  )
);

public getAutomaticCreateAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns attributes that must be ignored from the INSERT SQL generation

<?php

print_r(
  $metaData->getAutomaticCreateAttributes(
    new Robots()
  )
);

public getAutomaticUpdateAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Returns attributes that must be ignored from the UPDATE SQL generation

<?php

print_r(
  $metaData->getAutomaticUpdateAttributes(
    new Robots()
  )
);

public setAutomaticCreateAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, array $attributes) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Set the attributes that must be ignored from the INSERT SQL generation

<?php

$metaData->setAutomaticCreateAttributes(
  new Robots(),
  [
    "created_at" => true,
  ]
);

public setAutomaticUpdateAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, array $attributes) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

UPDATE SQL nesnesinde görmezden gelinmesi gereken nitelikleri ayarlayın

<?php

$metaData->setAutomaticUpdateAttributes(
  new Robots(),
  [
    "modified_at" => true,
  ]
);

public setEmptyStringAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, array $attributes) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Boş dize değerlerine imkan sağlayan öznitelikleri ayarlayın

<?php

$metaData->setEmptyStringAttributes(
  new Robots(),
  [
    "name" => true,
  ]
);

public getEmptyStringAttributes (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Boş dizelere imkan veren nitelikleri döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getEmptyStringAttributes(
    new Robots()
  )
);

public getDefaultValues (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

(Varsayılan değerlere sahip olan) öz nitelikler ve bunların varsayılan değerlerini döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getDefaultValues(
    new Robots()
  )
);

public getColumnMap (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Eğer varsa, sütun haritasını döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getColumnMap(
    new Robots()
  )
);

public getReverseColumnMap (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Eğer varsa ters sütun haritasını döndürür

<?php

print_r(
  $metaData->getReverseColumnMap(
    new Robots()
  )
);

public hasAttribute (Phalcon\Mvc\ModelInterface $model, mixed $attribute) inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Bir modelin belirli bir özelliğe sahip olup olmadığını test edin

<?php

var_dump(
  $metaData->hasAttribute(
    new Robots(),
    "name"
  )
);

public isEmpty () inherited from Phalcon\Mvc\Model\MetaData

Dahili meta- veri kutusunun boş olup olmadığını denetler

<?php

var_dump(
  $metaData->isEmpty()
);