Sections

Class Phalcon\Validation\Validator\InclusionIn

extends abstract class Phalcon\Validation\Validator

implements Phalcon\Validation\ValidatorInterface

GitHub üzerindeki kaynak

Değerlerin bir değer listesine eklenip eklenmediğini kontrol edin

<?php

use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\InclusionIn;

$validator = new Validation();

$validator->add(
  "status",
  new InclusionIn(
    [
      "message" => "The status must be A or B",
      "domain" => ["A", "B"],
    ]
  )
);

$validator->add(
  [
    "status",
    "type",
  ],
  new InclusionIn(
    [
      "message" => [
        "status" => "The status must be A or B",
        "type"  => "The status must be 1 or 2",
      ],
      "domain" => [
        "status" => ["A", "B"],
        "type"  => [1, 2],
      ]
    ]
  )
);

Yöntemler

public validate (Phalcon\Validation $validation, mixed $field)

Doğrulayıcıyı uygular

public __construct ([array $options]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Phalcon\Validation\Validator constructor

public isSetOption (mixed $key) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Checks if an option has been defined

public hasOption (mixed $key) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir seçeneği tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol eder

public getOption (mixed $key, [mixed $defaultValue]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Doğrulayıcı seçeneklerindeki bir seçeneği döndürür. Eğer seçenek ayarlanmadıysa döndürme geçersizdir

public setOption (mixed $key, mixed $value) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Doğrulayıcıda bir seçeneği ayarlar

protected prepareLabel (Phalcon\Validation $validation, mixed $field) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bu alana yönelik bir etiket hazırlar.

protected prepareMessage (Phalcon\Validation $validation, mixed $field, mixed $type, [mixed $option]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir doğrulama mesajı hazırlar.

protected prepareCode (mixed $field) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir doğrulama kodu hazırlar.