Class Phalcon\Validation\Validator\Regex

extends abstract class Phalcon\Validation\Validator

implements Phalcon\Validation\ValidatorInterface

GitHub üzerindeki kaynak

Allows validate if the value of a field matches a regular expression

<?php

use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\Regex as RegexValidator;

$validator = new Validation();

$validator->add(
  "created_at",
  new RegexValidator(
    [
      "pattern" => "/^[0-9]{4}[-\/](0[1-9]|1[12])[-\/](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/",
      "message" => "The creation date is invalid",
    ]
  )
);

$validator->add(
  [
    "created_at",
    "name",
  ],
  new RegexValidator(
    [
      "pattern" => [
        "created_at" => "/^[0-9]{4}[-\/](0[1-9]|1[12])[-\/](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/",
        "name"    => "/^[a-z]$/",
      ],
      "message" => [
        "created_at" => "The creation date is invalid",
        "name"    => "The name is invalid",
      ]
    ]
  )
);

Yöntemler

public validate (Phalcon\Validation $validation, mixed $field)

Doğrulayıcıyı uygular

public __construct ([array $options]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Phalcon\Validation\Validator constructor

public isSetOption (mixed $key) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir seçeneğin tanımlanmış olup olmadığını kontrol eder

public hasOption (mixed $key) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir seçeneğin tanımlı olup olmadığını kontrol eder

public getOption (mixed $key, [mixed $defaultValue]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Doğrulayıcı seçeneklerindeki bir seçeneği döndürür. Eğer seçenek ayarlanmadıysa döndürme geçersizdir

public setOption (mixed $key, mixed $value) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Doğrulayıcıda bir seçeneği ayarlar

protected prepareLabel (Phalcon\Validation $validation, mixed $field) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bu alana yönelik bir etiket hazırlar.

protected prepareMessage (Phalcon\Validation $validation, mixed $field, mixed $type, [mixed $option]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir doğrulama mesajı hazırlar.

protected prepareCode (mixed $field) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Prepares a validation code.