Class Phalcon\Validation\Validator\Url

extends abstract class Phalcon\Validation\Validator

implements Phalcon\Validation\ValidatorInterface

Source on GitHub

Checks if a value has a url format

<?php

use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\Url as UrlValidator;

$validator = new Validation();

$validator->add(
  "url",
  new UrlValidator(
    [
      "message" => ":field must be a url",
    ]
  )
);

$validator->add(
  [
    "url",
    "homepage",
  ],
  new UrlValidator(
    [
      "message" => [
        "url"   => "url must be a url",
        "homepage" => "homepage must be a url",
      ]
    ]
  )
);

Methods

public validate (Phalcon\Validation $validation, mixed $field)

Doğrulayıcıyı uygular

public __construct ([array $options]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Phalcon\Validation\Validator constructor

public isSetOption (mixed $key) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir seçeneğin tanımlanmış olup olmadığını kontrol eder

public hasOption (mixed $key) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bir seçeneğin tanımlı olup olmadığını kontrol eder

public getOption (mixed $key, [mixed $defaultValue]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Doğrulayıcı seçeneklerindeki bir seçeneği döndürür. Eğer seçenek ayarlanmadıysa döndürme geçersizdir

public setOption (mixed $key, mixed $value) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Doğrulayıcıda bir seçeneği ayarlar

protected prepareLabel (Phalcon\Validation $validation, mixed $field) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Bu alana yönelik bir etiket hazırlar.

protected prepareMessage (Phalcon\Validation $validation, mixed $field, mixed $type, [mixed $option]) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Prepares a validation message.

protected prepareCode (mixed $field) inherited from Phalcon\Validation\Validator

Prepares a validation code.